Klubbmästerskap 2020

Klubbmästerskap 2020

Män

1.  Markus Hästö         172   (41+44+39+48

2.  Ove Klemets           179   (47+41+49+43)

3.  Göran Backman      182  (47+48+51+36) 

4.  Mikael Vikström      184  (44+49+44+47)

5.  Allan Öst                 185  (47+44+47+47)

6.  Janne Lillkvist         186  (52+45+39+50)

7.  Ove Strand             186  (49+47+47+43)

8.  Jesper Haga           187  (48+45+48+46)

9.  Jan Brännkärr         189  (52+42+49+46)

10. Johan Rosengård   192  (50+47+45+50)

11. Matti Minnilä          193  (52+43+46+52)

12. Johan With            194  (50+49+50+45)

13. Sven-Erik Emtö      199  (59+50+44+46)

14. Bo-Johan Weckman  202  (47+51+52+52)

15. Roger Edström      208  (53+51+51+53)

16. Tommy Sandström 212  (54+56+51+5

 

Seniorer ö. 50 år

1.  Ove Klemets

2.  Göran Backman

3.  Mikael vikström

4.  Allan Öst

5.  Ove Strand

6.  Jan Brännkärr

7.  Johan Rosengård

 

Damer

1.  Helena Westerlund   101  (55+46)

2.  Sari Weckman          102  (55+47)

3.  Gun-Britt Sundqvist 103  (50+53)

4.  Siv Backstedt           113  (59+54)

 

Män över 65

1.  Rainer Lönnvik         178  (46+46+45+41) 

 

Bennäsvägen 415
68910 Bennäs

Tel: 050-5338733
Fax: 06-7236803

@: gsegerst(a)gmail.com