Remson GC höstmöte 29.9.2019

Remson GC höstmöte 29.9.2019

Remson GC:s höstmöte 29.9.2019

Följande valdes för år 2020:

Ordf. Gustav Segerstam,

Övriga styrelseledamöter: Sixten Lindgren, Göran Backman, Mikael Vikström, Allan Öst, Ove Strand

Revisor (verksamhetsgranskare: Kai Kallio, suppleant Birgitta Backman

Protokolljusterare för mötet: Markus Hästö och Magnus Boqvist.

Följande premierades:

Årets golfare:  Anton Thors

Årets nybörjare: Björn Fagersund

Viktig person för klubben: Ove Strand som har verkat som ansvarig greenkeeper.

Klubbmästare 2019 premierades: Ove Klemets och Linda Segerstam

 

Bennäsvägen 415
68910 Bennäs

Tel: 050-5338733
Fax: 06-7236803

@: gsegerst(a)gmail.com