Remson GC styrelsemöte 26.2

Remson GC styrelsemöte 26.2

Vid mötet behandlades bl.a. följande:

Bokslutet för 2018. Konstaterades att läget är under kontroll.

I kassan finns redan medel för betalning av arrende till Alg, moms, medlemsavgifter till golfförbundet, nexgolf mm

Beslöts att uppföra maskinskjul bakom klubbhuset, planeringen fortsätter.

Beslöts att i anslutning till klubbhuset göra en terrass med sittplatser

Alla fairways kommer att kalkas under vårvintern

Maskin för banskötsel inköps, närmare beslut senare

Har ansökts om ungdom för banskötseln dvs en som Pedersöre kommun avlönar. Har också ansökts om verksamhetsbidrag från Pedersöre kommun. Det bidrag som erhållits tidigare har rört sej om 1200-1400€.

Förs diskussioner om deltidsanställning av vuxen för banskötseln. Inte klart i det här skedet.

Grävmaskinsarbete för att bredda och förbättra banan fortsätter på hål fyra. Högra sidan hela vägen kommer att omformas och diket till höger om green flyttas tjugo meter in i skogen. Ifall tiden räcker till höjs vänstra sidan av fairway på den första hälften av hålet. 

 

 

 

 

Bennäsvägen 415
68910 Bennäs

Tel: 050-5338733
Fax: 06-7236803

@: gsegerst(a)gmail.com