Framsida

 
Lindas juniorträning
 
Onsdag 27/7 kl. 11-12
Måndag 1/8 kl. 11-12
30€ för två lektioner
Avgiften går till klubben
 
Lektioner för vuxna
Golf och Pilates 30€
 
 
 
Remson Open
 
24.7.2016
 
Resultat: Se Tävlingar 
 
 
Anmälning till tävling via nätet
Obs!   Läs informationen nedan
Tävlingsanmälan finns ännu inte tillgänglig på den nya NexGolf sidan. För att anmäla dej till tävling via nätet måste du välja att använda den gamla sidan när du loggar in. Klicka i Vanha käyttöliittymä (dåligt översatt till"Gammal användargränssnitt")under login.
 
 
 
Mirka Cup 
 
Greensome i Vörå Sö 31.7.2016
 
 
Fritt fram att välja partner själv i Hcp-klassen
4 bästa Hcp-parens resultat räknas in i lagtävlingen
Klubben har valt 4 scratchlag för lagtävlingen
 
Tävlingsregler i hcp-klassen
I Hcp-tävlingen fås parets hcp  genom att ta 60% av lägre hcp och 40% av högre hcp och addera ihop. (Slope hcp). Högsta hcp 36. Inga mixade par. Bollen får placeras inom ett scorekort och bollen får bytas så att man spelar på egen boll.
 
Tävlingsregler i scratchklassen
Inga mixade par. Minst ett dampar. Bollen får placeras inom ett scorekort och bollen får bytas så att man spelar på egen boll.
 
Greensome spelas så att båda spelarna slår utslag, varefter man väljer den boll man vill fortsätta från och sedan slår man bollen turvis.
 
 
 
 
Torsdagstävling 21.7.2016 
Resultat: Se Lagresultat
 
Nästa torsdagstävling 28.7.2016 kl. 18 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------
 
 
LOKALREGLERNA SOM HAR GÄLLT PÅ ALLA GOLFBANOR I FINLAND HAR AVSKAFFATS

Regelkommittén vid Finska Golfförbundet har beslutat avskaffa de lokalregler som gällt alla golfbanor i Finland. Lokalreglerna i fråga har gällt: Lösa stenar i bunkrar, Markeringar för mått på banan, Bollar som träffat elledningar på banan samt Hindrande föremål i närheten av greenen. Dessa nämnda lokalregler är inte mera i kraft efter den 30.4.2016, ifall banan inte själv tillägger dem till sina lokalregler. Därför gäller det för golfbanorna att gå igenom sina egna lokalregler och införa avskaffade regler i den mån de behövs. Modeller för formulering av lokalregler hit- tas i den nya regelbokens bilagor i slutet av boken.

Dessa fyra lokalregler har blivit avskaffade för att de ofta är onödiga och också för att spelarna ges dåligt information om dessa ”generella” regler. En stor del av banorna har med tiden blivit av med störande elledningar på spelområ- det. Den fina och stenlösa sandtypen, som idag finns på flera banor har i viss mån gjort även den lokaregeln onödig. Markeringarna såsom 100m och 150m märken har idag ofta blivit satta på fot, varför det har blivit lätt att bara ta loss stolpen och sätta den sedan tillbaka. Att definiera sådana här markeringar som oflyttbara hindrande föremål leder till att spelarna får onödiga pliktslag, när han flyttar dem även om lokalregeln förbjuder förfarandet. Förutom att de nämnda lokalreglerna ofta har varit onödiga, har spelaren även haft svårt att hitta dessa regler. För att de inte alltid har blivit fullt utskrivna in i lokalreglerna eller dessa lokalregler har inte blivit nämnda över huvud taget.

I vissa fall har föreningar deklarerat att lokalreglerna är i kraft, men ingenstans har det berättats vilka dessa lokalreg- ler de facto är. Det här har lett till att nya spelar inom grenen har haft det svårt att tillägna sig dessa regler som gällt alla banor.

I fortsättningen är det då varje enskild golfbanas uppgift och ansvar att se till, att lokalreglerna blir gjorda. De kan, ifall aktuellt, även innehålla alla de nämnda avskaffade reglerna. Golfförbundets lokalregler för tävlingar (SGL Hard Card) kommer att innehålla två av de avskaffade reglerna, nämligen ”Stenar i bunkrar” och ”Hindrande föremål nära green” och de kommer således att vara i kraft i alla tävlingar ordnade av Golfförbundet. Detta oberoende av hur banans lokalregler ser ut.


Nämnda dokument och annat material gällande tävlingar hittas på www.golf.fi/kilpagolf-materiaalit/(finska)

Tilläggsuppifter från Mika Wikström 0400 739 877 eller Arto Teittinen 050 521 3654 (email: fornamn.efternamn@ golf.fi)

 

VIKTIGASTE ÄNDRINGAR GÄLLANDE HANDICAP-REGLER INFÖR 2016

9 håls handicapresultat

Resultat för handicap gjorda på 9 hål godkänns numera även i grupp 2 dvs. 4.5 uppåt. Dethär gäller både tävlings- och övningsronder. Man kan spela flera handicap resultat under en dag, dock inte så att en 9 håls rond utgör en del av en full 18 håls rond.

Faktorn för ändring av HCP gällande grupp 5

HCP grupp 5 är faktorn vid sänkning 0.1 medan den tidigare varit 0.2.

HCP-grupp 6

HCP grupp 6 är inte längre ”förenings-HCP”, utan den har blivit en officiell grupp. I och med detta är den maximala EGA-handicapet då 54. Handicapen för spel räknas ut enligt samma formel som man använde vid förenings-HCP

Spelarens första EGA-handicap

En spelare kan erhålla sitt handicap redan efter en handicap rond. Handicap-kommittén ska då följa med hur spela- rens HCP utvecklas och sedan ingripa vid oegentligheter.

CBA (Computed Buffer Adjustment)

Formeln för uträkning av CBA har blivit en aning ändrad och värdena för CBA har också ändrats. Numera är följan- de värden på CBA möjliga: +1, 0, -1, -2 ja -2&RO, när de förr var +1 - -4&RO.

HR (Handicap Review) granskning av HCP

I fortsättningen är det varje enskild golfbanas uppgift och ansvar att se till, att lokalreglerna blir gjorda. De kan, ifall aktuellt, även innehålla alla de nämnda avskaffade reglerna. Dock ändå så att regeln som fordrade att spelaren var tvungen att annullera sitt slag och slå ett nytt ifall bollen träffade ledningstråd, stolpe eller stag, numera skall endast gälla då bollen efter slag träffar ledningstråd. Ifall man vill att denna lokalregel skall gälla även då bollen träffar stol- pe eller stag, måste banan anhålla om detta från regel- och handicapkommittén vid Finska Golfförbundet. Golfför- bundets lokalregler för tävlingar (SGL Hard Card) kommer att innehålla två av de avskaffade reglerna (nämligen ”Stenar i bunkrar” och ”Hindrande föremål nära green”), så de här kommer således att vara i kraft i alla tävlingar ordnade av Golfförbundet. Detta oberoende av hur banans lokalregler normalt ser ut.

• HCP-grupp 1 : ±1 slag
• HCP-grupp 2 : ±2 slag
• HCP-grupp 3-5 : ±3 slag
Ovanstånde mot det att granskningen förr kunde ändra HCP med ±2

Läs mer: EGA Hndicapping System
Information ges av: Mika Wikström 0400 739 877 (email: fornamn.efternamn@golf.fi

 
 
 
Klicka här om du vill Svara eller Vidarebefordra

Bennäsvägen 415
68910 Bennäs

Tel: 050-5338733
Fax: 06-7236803

@: gsegerst(a)gmail.com