Framsida

 

Scramble sö 22.5

Se resultaten i Lagresultat 

 

 

Femte hålets greenområde förstoras

Arbetet påbörjas nästa vecka

Diket flyttas ut till vägen och en kulle byggs bakom greenen.  Området omfattande 0.9 ha med femte och sjunde hålets greener kom i andelslagets ägo vid årsskiftet och Herrfors har avlägsnat ellinje med transformator under vintern. Numera finns inga ellinjer och  stolpar kvar på banan. Linjerna har ersatts med jordkablar.  

 

9-hålstävling 19.5 

Se resultaten i lagtävlingen under rubriken Lagresultat

36 spelare ställde upp i den första torsdagstävlingen

 

Nästa torsdagstävling 26.5 kl. 18

 

 

Tack till alla som deltagit i talko!

 

Information till föreningar gällande

Lokalregler som gäller alla golfbanor i Finland
De viktigaste förändringarna i HCP-reglerna inför säsongen 2016 Beställning av Regel- och Decisions-böcker

LOKALREGLERNA SOM HAR GÄLLT PÅ ALLA GOLFBANOR I FINLAND HAR AVSKAFFATS

Regelkommittén vid Finska Golfförbundet har beslutat avskaffa de lokalregler som gällt alla golfbanor i Finland. Lokalreglerna i fråga har gällt: Lösa stenar i bunkrar, Markeringar för mått på banan, Bollar som träffat elledningar på banan samt Hindrande föremål i närheten av greenen. Dessa nämnda lokalregler är inte mera i kraft efter den 30.4.2016, ifall banan inte själv tillägger dem till sina lokalregler. Därför gäller det för golfbanorna att gå igenom sina egna lokalregler och införa avskaffade regler i den mån de behövs. Modeller för formulering av lokalregler hit- tas i den nya regelbokens bilagor i slutet av boken.

Dessa fyra lokalregler har blivit avskaffade för att de ofta är onödiga och också för att spelarna ges dåligt information om dessa ”generella” regler. En stor del av banorna har med tiden blivit av med störande elledningar på spelområ- det. Den fina och stenlösa sandtypen, som idag finns på flera banor har i viss mån gjort även den lokaregeln onödig. Markeringarna såsom 100m och 150m märken har idag ofta blivit satta på fot, varför det har blivit lätt att bara ta loss stolpen och sätta den sedan tillbaka. Att definiera sådana här markeringar som oflyttbara hindrande föremål leder till att spelarna får onödiga pliktslag, när han flyttar dem även om lokalregeln förbjuder förfarandet. Förutom att de nämnda lokalreglerna ofta har varit onödiga, har spelaren även haft svårt att hitta dessa regler. För att de inte alltid har blivit fullt utskrivna in i lokalreglerna eller dessa lokalregler har inte blivit nämnda över huvud taget.

I vissa fall har föreningar deklarerat att lokalreglerna är i kraft, men ingenstans har det berättats vilka dessa lokalreg- ler de facto är. Det här har lett till att nya spelar inom grenen har haft det svårt att tillägna sig dessa regler som gällt alla banor.

I fortsättningen är det då varje enskild golfbanas uppgift och ansvar att se till, att lokalreglerna blir gjorda. De kan, ifall aktuellt, även innehålla alla de nämnda avskaffade reglerna. Golfförbundets lokalregler för tävlingar (SGL Hard Card) kommer att innehålla två av de avskaffade reglerna, nämligen ”Stenar i bunkrar” och ”Hindrande föremål nära green” och de kommer således att vara i kraft i alla tävlingar ordnade av Golfförbundet. Detta oberoende av hur banans lokalregler ser ut.


Nämnda dokument och annat material gällande tävlingar hittas på www.golf.fi/kilpagolf-materiaalit/(finska)

Tilläggsuppifter från Mika Wikström 0400 739 877 eller Arto Teittinen 050 521 3654 (email: fornamn.efternamn@ golf.fi)

 

VIKTIGASTE ÄNDRINGAR GÄLLANDE HANDICAP-REGLER INFÖR 2016

9 håls handicapresultat

Resultat för handicap gjorda på 9 hål godkänns numera även i grupp 2 dvs. 4.5 uppåt. Dethär gäller både tävlings- och övningsronder. Man kan spela flera handicap resultat under en dag, dock inte så att en 9 håls rond utgör en del av en full 18 håls rond.

Faktorn för ändring av HCP gällande grupp 5

HCP grupp 5 är faktorn vid sänkning 0.1 medan den tidigare varit 0.2.

HCP-grupp 6

HCP grupp 6 är inte längre ”förenings-HCP”, utan den har blivit en officiell grupp. I och med detta är den maximala EGA-handicapet då 54. Handicapen för spel räknas ut enligt samma formel som man använde vid förenings-HCP

Spelarens första EGA-handicap

En spelare kan erhålla sitt handicap redan efter en handicap rond. Handicap-kommittén ska då följa med hur spela- rens HCP utvecklas och sedan ingripa vid oegentligheter.

CBA (Computed Buffer Adjustment)

Formeln för uträkning av CBA har blivit en aning ändrad och värdena för CBA har också ändrats. Numera är följan- de värden på CBA möjliga: +1, 0, -1, -2 ja -2&RO, när de förr var +1 - -4&RO.

HR (Handicap Review) granskning av HCP

I fortsättningen är det varje enskild golfbanas uppgift och ansvar att se till, att lokalreglerna blir gjorda. De kan, ifall aktuellt, även innehålla alla de nämnda avskaffade reglerna. Dock ändå så att regeln som fordrade att spelaren var tvungen att annullera sitt slag och slå ett nytt ifall bollen träffade ledningstråd, stolpe eller stag, numera skall endast gälla då bollen efter slag träffar ledningstråd. Ifall man vill att denna lokalregel skall gälla även då bollen träffar stol- pe eller stag, måste banan anhålla om detta från regel- och handicapkommittén vid Finska Golfförbundet. Golfför- bundets lokalregler för tävlingar (SGL Hard Card) kommer att innehålla två av de avskaffade reglerna (nämligen ”Stenar i bunkrar” och ”Hindrande föremål nära green”), så de här kommer således att vara i kraft i alla tävlingar ordnade av Golfförbundet. Detta oberoende av hur banans lokalregler normalt ser ut.

• HCP-grupp 1 : ±1 slag
• HCP-grupp 2 : ±2 slag
• HCP-grupp 3-5 : ±3 slag
Ovanstånde mot det att granskningen förr kunde ändra HCP med ±2

Läs mer: EGA Hndicapping System
Information ges av: Mika Wikström 0400 739 877 (email: fornamn.efternamn@golf.fi

 
 
 
Klicka här om du vill Svara eller Vidarebefordra

Bennäsvägen 415
68910 Bennäs

Tel: 050-5338733
Fax: 06-7236803

@: gsegerst(a)gmail.com